Поиск по сайту

 RUS  |   ENG 

Воспоминания Ц.И. Рубинчик

Эмануил Иоффе
«ТИПИЧНОЕ МЕСТЕЧКО»

Михаил Стрелец
«ВЕХИ ЖИЗНИ ИЛИ ШТРИХИ БИОГРАФИИ»

Яков Хельмер
«НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!»

Алексей Довнар-Запольский
«СПОНСОРОМ ЛЕНИНА БЫЛ ВЫХОДЕЦ ИЗ БЕЛАРУСИ»

Александр Литин
«ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ ТРАГЕДИИ»

Анатолий Синило
«ЖЫХАРЫ ЯЎРЭЙСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦІ – АХВЯРЫ ФАШЫСЦКАГА ГЕНАЦЫДУ»

Эмма Нельсон
«ВОСПОМИНАНИЯ О РОССИИ»


ЖЫХАРЫ ЯЎРЭЙСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦІ – АХВЯРЫ ФАШЫСЦКАГА ГЕНАЦЫДУ

Брацкая магіла ў г. Беразіно па вул. Інтэрнацыяльнай
(пахавана 940 чал мірных жыхароў яўрэяў, расстраляных 25.12 – 28.12.1941
(па іншых звестках (01) 02.02.1942);
4 чал. павешаны – прозвішчы не вядомы).


п/п
Прозвiшча, iмягод
нараджэння
прафесіядата гібелі
1.АБРАЖЭВІЧ Ара
2.АНІКЕВІЧ Іван
3.АСТАШОЎ Пётр
4.АСТРАХАН Голда
5.ВАБІЦКІ Фомка
6.БАГДАНОВІЧ Лідзія
7.БЕДУНКЕВІЧ Іван
8.БЕЙГЕЛЬМАИ Хая
9.БЕЙГЕЛЬМАН Хая
10.БЕЙГЕЛЬМАН Янкель
11.БЕРУШ (?) Мікалай
12.БУСЛОВІЧ Лейба
13.БУСЛОВІЧ Лейба
14.БЛЮМКІН Лейзер
15.БОРТНІК Муля
16.БУРДАЯ Маня
17.БУРМІСТРОНАК Праскоўя
18.БУТКЕВІЧ Станіслаў
19.БОЛЧЭК Янкель
20.ВАЙНЕР Грыша
21.ВАЙНЕР Сроль
22.ВАЙНЕР Шмэрла
23.ВЕРАЕЙЧЫК Шляма
24.ВЕРАМЕЙЧЫК Шляма
25.BІTKOЎСКАЯ Таня
26.ВОЛЧЭК Амара
27.ВОЛЧЭК Лейба
28.ВОЛЧЭК Хана
29.ВОЛЧЭК Хася Т.
30.ГАЙСТЭР Лейба
31.ГАНСОЎСКАЯ Елізавета
32.ГAHCOЎCKІ Георгій1915слесаррастраляны 03.08.1941
33.ГАНСОЎСКІ Леанід 1905настаўнікрастраляны 03 08.1941
34.ГАНЧАРОЎ Фёдар
35.ГАРАД3ІНСКІ Залман
36.ГАРАД3ІНСКІ Мота
37.ГАРОШКА Леанід
38.ГАРТНІК Іцка
39.ГАРЭЛІК Пейша
40.ГЕЛЕР Хая (Самуіл)
41.ГЕЛЬМАН Буня
42.ГЕЛЬФАНД Брайна (Сыман)
43.ГЕЛЬФАНД Ейсеф
44.ГЕЛЬФАНД Маісей
45.ГЕЛЬФАНД Яўхім
46.ГЕРШЫК Xaiм
47.ГІЛЬДЭНБЕРГ Хаім
48.ГЛІНСКІ Фёдар
49.ГОДЭС Лейба
50.ГОЛЬДМАН Бенуд
51.ГОЛЬДМАН Шая
52.ГОЛЬНІК Бора
53.ГОЛЬНІК Якаў
54.ГОМАН Васіль
55.ГОМАН Ганка
56.ГОМАН Іван
57.ГРАБШТЭЙН Марыя
58.ГРАБШТЭЙН Мікалай
59.ГРЫНБЕРГ Марыя
60.ГРЫНБЕРГ Мота
61.ГУБІЧ Ганна
62.ГУРЭВІЧ Мордух
63.ДАЙЧЫК Агршын
64.ДАРДЫК Лейзар
65.ДАРДЫК Хаім
66.ДВОСКІНА Ніна
67.ДЗЮБАЙЛА Фёдар
68.ЕКЕЛЬЧЫК. Лэя
69.ЕКЕЛЬЧЫК Меер
70.ЕКЕЛЬЧЫК Сеел
71.ЕКЕЛЬЧЫК Сэйл
72.ЕРМАЛКЕВІЧ Мікалай (Яўген)
73.ЕЦКЕЛЬ Васіль
74.ЖУКОЎСКІ Антон
75.ЖУКОЎСКІ Антон В.
76.ЖУКОЎСКІ Baсiль
77.ЖУРАЎСКАЯ Соня
78.ЖУРАЎСКІ Давід
79.ЖЫТКАЎ Шмуйла
80.ЗАРЭЦАР (?) Зяма
81.ЗАРЭЦАР Лена
82.ЗАРЭЦАР Муля
83.ЗАРЭЦАР Пейсік
84.ЗОРЫН Ара
85.ЗОРЫН Берка
86.ЗОРЫН Залман
87.ЗОРЫН Залман (Эсфіра)
88.ЗОРЫН Iосiф
89.ЗЭЛЬДОВІЧ Барыс
90.ЗЭЛЬДОВІЧ І.Б.
91.ЗЭЛЬДОВІЧ Роза
92.ЗЭЛЬДОВІЧ Эмша
93.ЗЭНДАЛЬ Піня
94.ЗЭНДЭЛЬ Лейба
95.ІГНАТОВІЧ Соня
96.КАГАН Лейба
97.КАГАН Ліпа
98.КАГАН Стэра
99.КАГАН Хана
100.КАГАН Якаў
101.КАЖДАН Вульф
102.КАЖДАН Ізраіль
103.КАЖДАН Лейба
104.КАЖДАН Маня
105.КАЖДАН Mіхня
106.КАЖДАН Муля
107.КАЖДАН Эля
108.КАЖДАН Якаў
109.КАЗЮКА Софія
110.КАЛЯНКОВІЧ Шмэрка
111.КАШЛЕВІЧ Xaiм
112.КАШЛЕВІЧ Xaiм
113.КАПЛАН Люся
114.КАРАCІК Абрам
115.KAPACІK Ілья
116.KAPACІK Лейба
117.KAPACІK Лейба
118.KAPACІK Навум
119.KAPACIK Самуіл
120.KAPACIK Янкель
121.КАРПОВІЧ Галіна
122.КАЎФМАН Мейша
123.КАЦ Бэрка
124.КАЦ Самуіл
125.КАЦ Шлема
126.КАЦ Шмуйла
127.КЛЮЧ Рыгор
128.КЛЯБАНАЎ 3aiм
129.КРАСЛАЎCKІ Берка
130.КРАСНОЎСКІ Ідэл
131.КРОЛЬ Хая
132.КУЗНІК Залман Г.
133.ЛАЗАРОНАК Мэндэл
134.ЛАНДУСЬ Хая
135.ЛАПЦЁНАК Аляксандр
136.ЛАШАК Нахама
137.ЛЕВІН Барыс
138.ЛЕВІН Герш
139.ЛЕВІН Нафтоля
140.ЛЕВІН Нафтоля
141.ЛЕВІН Шмэрла
142.ЛЕВІНА Рахіль
143.ЛЕВІНШТЭЙН Ігнат
144.ЛЕЙКІН Ісак
145.ЛЕЙКІНА Роза І.
146.ЛІБЕРМАН Maiсей
147.ЛОСЬ Эля
148.ЛУСКІН Давід
149.ЛЮСТЫГМАН Mopдvx
150.ЛЯСНЫХ Вера
151.МАЗАН (Мазай) Емяльян
152.МАРКОЎСКІ Шмуйла
153.МАРЦЯНКЕВІЧ М.
154.МАЦЫЕВІЧ Maicей
155.МЕЛАМЕД Гiрша
156.МІЛЬКО Канстанцін
157.МІЛЬКО Парася
158.МІНКОВІЧ Лейба
159.MIHKOBIЧ Мота
160.MIPKIH Самуіл
161.МІРЭЦКАЯ Дабруся
162.МІХАЛЁЎ Яўфім
163.МОСАН Лейба
164.МОСАН Pvбiн
165.НАХАМЧЫК Сара (Доба)
166.НАЦКІ Сроль
167.НOPKIHA Фрума
168.НЭЙМАН Мота
169.ПАЛАЧАНКІН Эля
170.ПАЛАГЕЙЧАНКА Аркадзь
171.ПАЛЬЧЫК Мендаль
172.ПАЛЬЧЫК Сіман
173.ПАНЦЮХ Іосіф
174.ПАПЕРНЫ Тэйша
175.ПЕКАР Альберт
176.ПЕЛІКС Самуіл
177.ПEPC Берка
178.ПЕТУХ Эдуард
179.ПЕЎЗНЕР Xaiм
180.ПІЛУЙ Мірафан
181.ПОРТНІК Сара Зармонаўна1905растраляня 30.01.1942 (са cлоў)
182.ПОРТНІК Самуіл Maiceeвіч1898растраляны 30.01.1942 (са слоў)
183.ПРЫБОРКІН Меер
184.ПРЫБОРКІН Xaiм
185.ПРЫБОРКІН Янкель
186.ПЫЖ Вікторыя
187.ПЯДОЛЬНІК Ciман
188.РАБНІК Ісак
189.РАДЧЫКАЎ Mixaіл
190.РАФАЛЬЧЫК Бенуд
191.РОДАВА Роза П.
192.РОДАЎ Давід
193.РОДАЎ Maicей
194.РОЗЕНГАУЗ Гірша
195.РОЗЕНГАУЗ Гірша
196.РОЛЬБІНС Лёня
197.РБІН Залман
198.РУБІН Маісей
199.РУБІН Янкель
200.РУБІНЧЫК Амара
201.РУБІНЧЫК Герман
202.РУБІНЧЫК Гірша
203.РУБІНЧЫК Лева
204.РУБІНЧЫК Лейзер
205.РУБІНЧЫК Хая
206.РЫЎКІНД Іцка
207.САЙКОЎСКІ Kaзiмip
208.САЛАВЕЙЧЫК Герман
209.САЛАВЕЙЧЫК Пейша
210.САЛАBEЙЧЫК Xaiм
211.САНАК Іван
212.САСКАВЕЦ Антон
213.СІГНАЛ Іос|ф
214.СІЛІЦКАЯ Фёкла
215.CIMKІН Айзік
216.СМЫЧОК Biктар А.
217.СМЫЧОК Марыя
218.СТРОГІН Гірш
219.СЫМСАН Эля
220.ТАЙБІЛ Рыгор
221.ТАЙБІН Гірша
222.ТАЙБІН Маня
223.ТАТУР Соня
224.УСАЎ Сцяпан
225.ФАЙНБЕРГ Барыс
226.ФЕЛЬДМАН Давід
227.ФЕЛЬДМАН Рая
228.ФІЛЬМАН Якаў
229.ФЛАК Арон
230.ФРУМКІН Вэлвэл
231.ФРУМКІН Залман
232.ФРУМKІН Залман
233.ФРУМКІН Залман
234.ФРЫД Xaiм
235.ФУНДЫЛЕР Мулік
236.ФУНДЫЛЕР Эля
237.ХОДАШ Янкель
238.ХРАНОВІЧ Шмуйла
239.ЦІШКЕВІЧ Іван
240.ЧАРНАЯ Хася
241.ЧАРНАЯ Шура
242.ЧАРНЫ Гірша
243.ЧАРНЫ Ейсаф
244.ЧАРНЫ Ёсель
245.ЧАРНЫ Мота
246.ЧАРНЫ Шлсйма
247.ЧАРТОК Хая
248.ЧЫЖЭЎСКІ Антон
249.ШМАРЛОЎСКАЯ Яўгенія
250.ШНІТКОЎ Фёдар
251.ШПАК Пётр
252.ШПІЛЬМАН Софія Герасімаўна1916настаўніца
253.ШПОК Яўген
254.ШТЭЙНБЕРГ Зэлік
255.ШТЭЙНБЕРГ Pyвiм
256.ШУЛЬМАН Эля
257.ШУНЭЙКА Зінаіда
258.ШУНЭЙКА Леанід
259.ШЫШЛОВА Насця
260.ШЭХТМАН Лейба
261.ЭЛЕНТУХ Хайка
262.ЯЗГУ Давід
263.ЯЛІН Эліт

Цитируется по книге
“Память. Березинский район”,
Минск, “Беларусь”, 2004 г.
Публикацию подготовил
Анатолий Синило


Местечки Минской области

МинскБерезиноБобрБогушевичиБорисовВилейкаВишневоВоложинГородеяГородокГрескГрозовоДзержинскДолгиновоДукораДулебы ЗембинИвенецИльяКлецкКопыльКрасноеКривичиКрупки КуренецЛениноЛогойскЛошаЛюбаньМарьина ГоркаМолодечноМядельНалибокиНарочьНесвижНовый СверженьОбчугаПлещеницы Погост (Березинский р-н) Погост (Солигорский р-н)ПтичьПуховичи РаковРованичиРубежевичиРуденскСелибаСвирьСвислочьСлуцкСмиловичиСмолевичи СтаробинСтарые ДорогиСтолбцыТалькаТимковичиУздаУречьеУхвалы ХолопеничиЧервеньЧерневкаШацк

RSS-канал новостей сайта www.shtetle.comRSS-канал новостей сайта www.shtetle.com

© 2009–2020 Центр «Мое местечко»
Перепечатка разрешена ТОЛЬКО интернет изданиям, и ТОЛЬКО с активной ссылкой на сайт «Мое местечко»
Ждем Ваших писем: mishpoha@yandex.ru